Hur en tv-serie eller film får kultstatus

Vad innebär det att en tv-serie eller film får kultstatus egentligen? Ofta är det en sådan serie eller film man i de flesta samtal utgår att alla runtomkring har sett. Tv-serien vänner kan vara ett exempel, The Simpsons ett annat. Det finns inget riktigt svar på när en tv-serie eller film blir kultförklarad, men väl några vanliga riktlinjer för när så är fallet. Ett av de vanligaste kriterierna är att det är väldigt många som är överens om att denna tv-serie är en av de främsta i sin genre. Det finns även andra mer subtila faktorer som kan ge en hint om att en viss film eller tv-serie nått kultstatus, det kan till exempel vara att andra områden inom nöjesindustrin tillverkar produkter med dessa involverade. Man kan exempelvis vara säker på att en film nått en klassiker-nivå, eller kultstatus när Speedy Casino börjat basera sina slot spel på dem.

3 riktlinjer för kultstatus

De tre huvudfaktorerna som avgör om en film eller tv-serie är kultförklarad brukar vara:

  • Om en tv-serie eller film enligt väldigt många borde räknas som en riktig klassiker, men inte ännu har nått en sådan status. Då bildas ofta en grupp människor som ser till att en kultstatus uppnås.
  • Om exempelvis en film haft stora svårigheter, exempelvis dålig ekonomi, men ändå lyckats få fram ett bra och sevärt resultat.
  • Filmer och tv-serier som är riktigt dåliga, kan konstigt nog uppnå kultstatus, just för att de är så dåliga.

Det går inte heller att förutspå vad som blir kultförklarat och inte. Detta uppstår först i efterhand och är inte alltid helt logiskt. Det viktiga är ändå att tv-serien eller filmen är uppskattade av många personer världen över. Att bli kultförklarad kan också vara en andra chans för tv-serier och filmer att nå en ny stor publik, vilka annars inte hade sett serien eller filmen.